Het laatste nieuws
 Over de auteur
 Recenties
 Publicaties en Presentaties
 Het 'waarom' achter frauditing
 De samenvatting van Frauditing
 Frauditing bestellen
 Marple - X, netwerk voor forensisch experts
 Interessante literatuur over fraudebeheersing
 Lijst deelnemende bedrijven
 Overzicht forensisch professionals
 Gebruiksvoorwaarden website
 Interessante links
 Contact

 

Nicole J. den Hartigh, de auteur van frauditing is initiatiefneemster voor MARPLE-X * 

het netwerk voor forensic auditing experts:  

 

  ®  

voor meer informatie: click op het logo.

 * MARPLE-X ®is geregistreerd, auteursrechtelijk beschermd.

 

 

                     FRAUDITING©   

                                            

 

Frauditing * is een samenvoeging van fraude en auditing, ook bekend onder de noemer forensic auditing.

Dit is een expertise binnen het landschap van Internal Auditing. Hoe verwerf je die specifieke expertise? 

Heb je als onderzoeker voldoende aan kennis en ervaring? Of komt er meer bij kijken en zo ja, wat dan?

En wie zijn trouwens de spelers op dit specifieke terrein en wat moeten ze vooral doen maar ook laten

teneinde succesvol te zijn? Op deze website treft u informatie aan over fraudebeheersing, het boek 
(NL en
UK versie) en de auteur.

 

Frauditing is tot stand gekomen door literatuur- en praktijkonderzoek, waar honderden professionals op

het terrein van internal audit, risk, compliance en fraudebeheersing hebben deelgenomen (UvA, 2006,

Deloitte FDS, 2009, UvT vanaf 2010).

 

Naast het overzicht van de benodigde bekwaamheden waarover een professionele fraude onderzoeker dient

te beschikken, bevat het boek een beproefde methodiek voor het opzetten van een forensics afdeling. 

Een overzicht van relevante verschillen tussen een operational audit en een fraude audit, alsmede gedrags-

en beroepsregels die gelden voor fraude auditors, completeren het werk.

 

   

Frauditing kan als input dienen voor functiebeschrijvingen van fraude onderzoekers.

Ook kan op basis van de in het boek gepresenteerde bekwaamheden een gericht assessment worden uitgevoerd,
waardoor organisaties de uit het juiste hout gesneden onderzoekers kunnen werven.

Frauditing maakt een professionele bemensing van het fraude onderzoeksteam mede mogelijk.

De sleutel tot een succesvolle aanpak van fraudebeheersing is en blijft immers de mens! 

 

* Frauditing © is auteursrechtelijk beschermd en is ontwikkeld door N.J. den Hartigh.


 

 

Lijkt u een presentatie of workshop over fraudebeheersing / integriteitmanagement interessant,
bijvoorbeeld voor
uw studenten (audit, control) of voor uw medewerkers? De auteur verzorgt regelmatig
en met veel
enthousiasme gastcolleges en masterclasses (o.a. UvA, Rijksacademie, IIR, Auditmatch).

Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.